Avukatın Kararı Temyiz Etmesi

Avukatın Kararı Temyiz Etmesi

Hukuki süreç içerisinde avukat olmazsa olmazlarımızdan. Bu saygın mesleği yapan meslektaşlarımın karşılaştığı en önemli sorunlarından birisi de müvekkillerinin kendilerini suçlamasıdır. Avukat şunu iyi bilmelidir ki ne kadar işini düzgün yaparsan yap, mutlaka dananın altında buzağı arayacak, avukatlık ücreti vermemek için hata kusur arayacak kişiler vardır ve olacaktır. Hatta hatta avukatlık kanunu gereği karşıdan alınması gereken ve yasal olarak avukata ait avukatlık ücretine göz dikecek kadar işi ileri götürenler dahi bulunabilecektir.

Bu nedenle yapacağı işi en iyi şekilde yapmak durumundadır. İnsanlara güvenilmez, müvekkile ise bu anlamda hiç güvenilmez.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Avukatlık Yasası’nın 171. Maddesi “Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır” hükümlerini amirdir. Bir haktan vazgeçme anlamındaki işlemlerden dolayı müvekkilin yazılı muvafakatinin alınması zorunludur. Herhangi bir vazgeçme eyleminde, müvekkilin zararı olmayacağı düşünülse dahi, bu hususun vekil edene bildirilmesi ve yazılı olurunun sağlanması, avukatlık mesleğinin ciddiyeti ve görevin özenle yerine getirilmesi ilkesinin gereğidir.

Avukatların suçlandığı hususlardan bir tanesi de mahkeme kararının temyiz edilmemesidir. Avukat her kararı temyiz etmek zorunda mıdır? Yargıtay’ın bu konudaki içtihadı; “hükmün temyiz edilmemiş olması ve bunda da “Avukatın Kusurunun Bulunması Yeterli Olmayıp, Yargıtay’ın Hükmü Bozacağı Hususunun da İspatının Gerekmesi” şeklindedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2001/429 Esas 2001/2307 Karar sayılı ve 15.3.2001 tarihli ilamında bu husus detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Buna göre;

Görevlerini özen ve doğruluk içinde yerine getirmek durumundadırlar. Vekillik yaptığı davada verilen hükmü temyiz edip, etmemesi hukuki takdirine bağlı olmakla beraber, temyiz etmeyeceği kanaatini müvekkiline bildirmesi gerekir.

“Hükmü temyiz etmemek” ve “temyiz etmeyeceğini de müvekkiline bildirmemek suretiyle”, müvekkilini zarara uğratan bir avukatın, tazminata mahkûm edilebilmesi için, “hükmün temyiz edilmemiş” ve “bunda, avukatın kusurlu olması” yeterli değildir.

Bundan başka, HÜKÜM TEMYİZ EDİLSE İDİ, “YARGITAY’IN HÜKMÜ BOZACAĞI” HUSUSUNUN DA “İSPAT EDİLMESİ” GEREKİR.

 

KAYNAK: GÜLLÜ HUKUK OFİSİ – https://avibrahimgullu.com/avukatin-karari-temyiz-etmesi/

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*