Nafaka ve Nafaka Davaları

Kasım 18, 2022 admin 0

Nafaka Nedir? Türleri Nelerdir? Nafaka Nafaka, boşanma davası devam ederken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak sıkıntıya düşecek olan tarafa mahkeme tarafından […]

0 Paylaşımlar

Bilgi Vermeme Suçu

Ekim 17, 2022 admin 0

Bilgi Vermeme Suçu Bilgi Vermeme Suçu Nedir? TCK m 166/1 – Bir hukuki ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, esasında suç işlemek suretiyle veya suç […]

0 Paylaşımlar

İftira Suçu

Ekim 16, 2022 admin 0

İftira Suçu Genel Olarak TCK m 267 gereğince, “Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma […]

0 Paylaşımlar

Sosyal Medya Çekilişleri

Ekim 12, 2022 admin 0

SOSYAL MEDYA ÇEKİLİŞLERİ Sosyal medya günümüz de insanların hayatının neredeyse her alanında kendine yer bulmaktadır. Kampanyalar, reklamlar, tanıtımlar yapılırken sosyal medya çekilişlerine çok fazla başvurulmaktadır. […]

0 Paylaşımlar

Ceza Muhakemesinde Katılan

Ekim 8, 2022 admin 0

Ceza Muhakemesinde “KATILAN” Ceza Muhakemesinde Katılan Ne Demektir? Mağdur suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin […]

0 Paylaşımlar

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi

Ekim 8, 2022 admin 0

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gerek Türk Hukukunda gerek Uluslararası Hukuk’ta ceza muhakemesinin işleyişinin ulaştığı en önemli güvence noktalarından biri kuşkusuz masumiyet karinesinin uzantısı şeklinde atfedebileceğimiz […]

0 Paylaşımlar