Kredi Veren Dışında Sigorta Yapılır mı?

KREDİ VEREN DIŞINDA SİGORTA YAPILIR MI?

Günümüzde koşullarında alınacak bir aracın veya konutun değeri milyon TL limitinin üstüne çıkmıştır. Bu sebeple şahsi birikimlerle araç veya konut almak zor olup neredeyse kredi kullanmadan bu malları edinmek imkânı kalmamıştır.

Bu sebeple kredi kullanmak amacıyla başvurduğumuz banka yada benzeri kredi kuruluşları kredi şartı olarak kendilerinin ortağı veya anlaşmalı sigorta şirketlerinden karayolları zorunlu mali mesuliyet sigortası (KZMMS), kasko sigortası, hayat sigortası gibi sigorta sözleşmelerinin yapılmasını şart koşmaktadırlar. Kredi müşterisinin sigorta poliçe fiyatı için piyasa araştırması yaparak en uygun bedelle ürününü sigortalatması mümkün olmamaktadır. Bu dayatılan sigorta poliçe ücretleri de genelde normal piyasa koşullarının üstünde olmakta ve insanların kredi yükünün üstüne ekstra yük getirmektedir.

Pekala, kredi veren kuruluşun gösterdiği sigorta şirketine sigorta yaptırmak zorunluluk mudur? Ya da bu gösterilen sigorta şirketi dışında başka bir sigorta şirketine sigorta yaptırılması halinde kredi sözleşmesi zarar görür mü?

Her iki soruya verilecek cevap HAYIRDIR!

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 32.maddesi 5.fıkrasında; “Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu hallerde, söz konusu sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin sözleşmeye konulmuş her türlü şart hükümsüzdür

hükmü ile ayrıca bu hususun uygulama esaslarının belirlendiği, 13 Mart 2015 tarihli ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 13.madde 1.fıkrasında “Kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüzdür. Kredi kuruluşu, kredi kullananın başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırdığı, talep edilen teminat ile süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan sigorta poliçesini kabul etmek zorundadır” kuralları mevcuttur.

Yani kredi kullanırken tercih edilen başka bir sigorta şirketinden ürünü sigortalatma hakkının bulunduğu gibi sonradan sigorta şirketini değiştirip ürüne başka bir sigorta poliçesi temin edilebilir. Aradaki fark veya yapılan ödemenin iadesi de talep edilebilir.

Eski ve pahalı sigorta poliçe bedelinin iade edilmemesi halinde hukuki yollara başvurma ve iade talep etme hakkımız da vardır.

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*