Ürünün Garanti Süresi Dışında Arızalanması Halinde Servis Ücreti

Ürünün Garanti Süresi Dışında Arızalanması Halinde Servis Ücreti

Tüketicilerimizin karşılaşmış olduğu sorunları arasında ürünün garanti süresi geçtikten sonra arızalanması nedeniyle ödemiş olduğu servis ücretleri önemli yer tutmaktadır.

Türkiye’deki Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nin 10. madde 6. fıkrası uyarınca, garanti süresi dışında servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetleriyle ilgili olarak, bir yıl içinde aynı arızanın tekrar etmesi durumunda, tüketiciden herhangi bir isim altında ücret talep edilemeyeceği belirtilmiştir. İşbu hüküm, tüketicinin korunması amacıyla getirilmiş olup, servis istasyonlarını, kaliteli hizmet sunmaya teşvik etmektedir. Ancak, tüketicinin kullanım kılavuzuna aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar, bu hükümlerin dışında tutulmuştur.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nin 11. madde 2. fıkrasında, servis fişlerinin içermesi gereken detaylar sıralanmıştır. Bu fişler, tüketicilere teslim edilen malların arızaları ve yapılan işlemler hakkında bilgi içermelidir. Söz konusu bilgiler, tüketicinin malın onarımının uygunluğunu değerlendirmesine ve aynı arızanın tekrarlaması durumunda önceki onarımların yetersizliğini anlamasına yardımcı olacaktır. Değindiğimiz üzere Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nin 10. madde 6. fıkrası gereğince, yetkili servis istasyonları tarafından garanti süresi dışında sunulan bakım, onarım ve montaj hizmetlerinde, aynı arızanın bir yıl içinde tekrarlanması durumunda, tüketiciden herhangi bir ad altında ücret alınamayacağı düzenlenmiştir. Tüketiciden ücret talebine yönelik yapılan anlaşmalar, kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulur. Ancak, arızanın kullanıcı hatasından kaynaklanması durumu, bu hükmün uygulanmamasına neden olabilir. Doktrinde, kullanıcı hatası sebebiyle oluşan zararın kullanıcı kusuru sayıldığı ve kanun koruması kapsamına alınmayacağı görüşü hakimdir.

Tüm bunlara ek olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15. Madde 2. Fıkrası, tüketicilere ayıplı hizmet hallerinde ücretsiz onarım hakkı tanımaktadır. İşbu hak, onarımın hem mümkün hem de sağlayıcı tarafından gerçekleştirilebilir olmasını gerektirir. Ücretsiz onarım süresi, ürünün cinsine göre en fazla otuz iş günü olup, bu süre içinde onarım gerçekleşmezse, tüketici diğer seçimlik haklara başvurma hakkına sahiptir. İşbu düzenlemeler, tüketicinin haklarını korurken, hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini de artırmaktadır.

Av. Saadet Kartı

TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*